دیوار سبز چیست؟

دیوار سبز چیست؟

یک دیوار سبز شامل گیاهانی است که در سیستم های عمودی پشتیبانی شده رشد می کنند که عموماً به یک دیواره داخلی یا خارجی متصل هستند، اگرچه در بعضی موارد می تواند آزاد باشد. مانند بسیاری از سقف های سبز، دیوارهای سبز پوشش گیاهی، رشد متوسط​​، آبیاری و زهکشی را در یک سیستم واحد قرار می دهند. آنها همچنین به عنوان “دیوارهای زنده” ، “دیوارهای زیستی” یا “باغهای عمودی” شناخته می شوند.

ادامه مطلب