تفاوت بین طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی

تفاوت بین طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی

منحصر به فرد بودن یک طراحی فضایی از رویکرد، خلاقیت و تخیل طراح ناشی می شود. طراحی فضایی شامل ۲ فرآیند، یعنی طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی است. این دو، اثربخشی و جذابیت زیبایی شناختی هر ساختمان را تعیین می کنند. تفاوت بین طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی

ادامه مطلب