با توجه به زمینه فعالیت هلدینگ ساختمانی کاط، این مجموعه تاکنون در پروژه های مختلفی حضور داشته است و با طراحی و اجرای صدها پروژه موفق، کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است و با جذب مهندسین کارآزموده و کارشناسان خبره در زمینه های مهندسی معماری، عمران، تاسیسات و برق و کارشناسان گرافیک و روانشناسی سعی دارد خدماتی نوین و با کیفیت در سطح کشور ارائه نماید. بیشتر