نمای ساختمان چیست؟

نمای ساختمان چیست؟

نمای ساختمان یک قطعه جدایی ناپذیر در طراحی کلی یک ساختمان است و این امکان را برای ایجاد شخصیت در ساختمان فراهم می کند. نماها می توانند در اشکال و اندازه های زیادی به چشم بیایند و واقعاً فرصتی برای معمار است که با به وجود آوردن یک ساختمان استعداد خود را به نمایش بگذارد.

ادامه مطلب