ارتباط با ما

آدرس هلدینگ ساختمانی کاط

 ۰۳۴-۵۹۲۶۰ | ۰۳۴-۳۲۵۳۱۵۱۰-۱۱ | ۰۹۱۳۲۹۵۳۳۸۰

 kat.59260

 کرمان – خیابان پروین اعتصامی شرقی – روبروی کوچه ۱۱