۷ ایده برای استفاده از دیوار زنده

۷ ایده برای استفاده از دیوار زنده

اگر در جستجوی روش جدیدی برای تزئین دیوار برهنه یا چیز جدیدی برای افزودن به آن هستید، یک دیوار زنده را در نظر بگیرید. یک دیوار زنده در واقع دیواری است که توسط گیاهان پوشانده می شود و می تواند به صورت گیاهان انفرادی یا قرار گرفتن آن ها در کنار هم نمایان شود تا یک اثر هنری زنده ساخته شود. ۷ ایده برای استفاده از دیوار زنده

ادامه مطلب