۶ ایده از طراحی آشپزخانه اپن

۶ ایده از طراحی آشپزخانه اپن

از کوچکترین آپارتمان گرفته تا بزرگ ترین خانه، مالکان و اجاره کنندگان تمایل دارند که یک منطقه نشیمن بزرگتر و بازتر داشته باشند. فضاهای باز بزرگ به نفع خانواده‌ هایی است که دوست دارند در آشپزخانه جمع شوند و قبل از نشستن با هم بر سر میز، غذا درست کنند و بعد از آن عصر را با تماشای تلویزیون یا گفتگو بگذرانند. ۶ ایده از طراحی آشپزخانه اپن

ادامه مطلب