۵ راه جدید برای تزئین بالای کابینت های آشپزخانه

۵ راه جدید برای تزئین بالای کابینت های آشپزخانه

ممکن است شما از جمع آوری اشیاء خاصی لذت ببرید، اما مکان مشخصی برای آنها نداشته باشید و در آخر آن ها را در زیرزمین یا کمد مخفی نگه دارید. اگر نتوانسته اید مکان مناسبی برای به نمایش گذاشتن آن مجموعه پیدا کنید، به فضای بالای کابینت خود نگاه کنید. ۵ راه جدید برای تزئین بالای کابینت های آشپزخانه

ادامه مطلب