۵ ایده برای استفاده از شومینه دو طرفه در طراحی داخلی

۵ ایده برای استفاده از شومینه دو طرفه در طراحی داخلی

شومینه دو طرفه در حالی که گرما را به اتاق های مجاور منتقل می کند، اجازه می دهد تا در هنگام روشن نبودن آتش، نور از یک اتاق به اتاق دیگر منتقل شود. شومینه های دو طرفه می توانند به عنوان تقسیم کننده اتاق ها به کار روند و مثلا اتاق ناهار خوری، اتاق خواب مستر و یا فضای اتاق نشیمن را به هم پیوند بزنند. ۵ ایده برای استفاده از شومینه دو طرفه در طراحی داخلی

ادامه مطلب