۳ روش برای جدا کردن فضاها در دکوراسیون داخلی

۳ روش برای جدا کردن فضاها در دکوراسیون داخلی

اگر آپارتمان شما فقط از یک اتاق ساخته شده است، بدون دیواری برای جدا کردن اتاق خواب از اتاق نشیمن، احتمالاً بیشتر به یک خوابگاه شبیه است تا یک خانه. در ادامه ۳ روش را برای ایجاد مناطق مجزا در یک مکان کوچک برای خوابیدن یا کار کردن مورد بررسی قرار می دهیم. ۳ روش برای جدا کردن فضاها در دکوراسیون داخلی

ادامه مطلب