۳ راه برای روشن تر کردن فضا از طریق طراحی داخلی

۳ راه برای روشن تر کردن فضا از طریق طراحی داخلی

یک اتاق کم نور اغلب غمناک و بی جان به نظر می رسد. یک طراح داخلی نقش مهمی در انتخاب روش های روشن تر کردن یک فضا دارد. انواع مختلفی از چراغ ها باعث ایجاد طراوت به فضای داخلی می شوند. ۳ راه برای روشن تر کردن فضا از طریق طراحی داخلی

ادامه مطلب