۱۵ ایده لوکس طراحی حمام مستر

۱۵ ایده لوکس طراحی حمام مستر

اگر در سقف حمام برخی از چراغ های نقطه ای یا LED را اضافه کنید بازتاب آنها باعث ایجاد برآمدگی های براق و در نتیجه درخشش حمام شما می شود و آن را زیبا می کند. این چیدمان کلاسیک آن قدر برای حمام های اصلی استفاده شد که تبدیل به بخشی ضروری در طراحی حمام مستر شده است. ۱۵ ایده لوکس طراحی حمام مستر

ادامه مطلب