۱۳ ایده طراحی برای کتابخانه و قفسه کتاب

۱۳ ایده طراحی برای کتابخانه و قفسه کتاب

سیدنی اسمیت نویسنده قرن نوزدهمی گفته است: هیچ چیزی به اندازه کتاب جذاب نیست، حتی اگر آن را باز نکنید یا حتی یک کلمه از آن را نخوانید. قفسه ای پر از کتاب جذابیت آنی را به هر اتاقی می بخشد. ما سعی کرده ایم تا در این مطلب الهام بخش ترین طرح ها را برای قفسه های کتاب پیدا کنیم. ۱۳ ایده طراحی برای کتابخانه و قفسه کتاب

ادامه مطلب