۱۱ ایده از دیوار پشت تلویزیون یا TV WALL

۱۱ ایده از دیوار پشت تلویزیون یا TV WALL

دیوارهای پشت تلویزیون یا TV WALL به یکی از ویژگی های معمول اتاق نشیمن مدرن تبدیل شده اند. دیوار شومینه به تدریج به یک دیوار جانبی یا دیوار تزئینی در گوشه ای تبدیل می شود، زیرا طرفداران تلویزیون تمایل دارند تا دیوار اصلی را با تلویزیون خود در وسط اتاق نشیمن تزئین کنند. ۱۱ ایده از دیوار پشت تلویزیون یا TV WALL

ادامه مطلب