کاربرد هندسه در طراحی داخلی

کاربرد هندسه در طراحی داخلی

خانه های دارای فضای داخلی پر از لوازم جانبی کاملاً زیبا و کاملاً مرتب هستند که طراحی پویا را بسیار قابل دستیابی می کنند. هندسه، در برنامه ریزی فضای داخلی نقش اساسی دارد. در حالی که بیشتر ساختمان ها و اتاق ها به صورت مستطیل شکل هستند، عرض و ارتفاع محوطه تصمیم می گیرد که لوازم و ابعاد آنها را تعیین کند. کاربرد هندسه در طراحی داخلی

ادامه مطلب