نورپردازی در طراحی داخلی مدرن

نورپردازی در طراحی داخلی مدرن

نورپردازی در طراحی داخلی مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است. طراحی نورپردازی در ایجاد روحیه مناسب و تنظیم محیط فضای داخلی نقش اساسی دارد. طراحان داخلی دارای منابع روشنایی متفاوتی هستند که به ایجاد فضاهای کاربردی کمک می کنند تا بتوانند با نیازهای خاص مشتریان خود سازگار شوند.

ادامه مطلب