نحوه روشنایی قسمت های مختلف منزل در طراحی داخلی

نحوه روشنایی قسمت های مختلف منزل در طراحی داخلی

چراغ ها فقط ابزاری برای دیدن وضع موجود نیستند بلکه وسیله ای برای ایجاد خلق و خو و احساسات هستند که از مفهوم فضاهای زندگی برای انسان جدا نیستند. بسیاری از ایده های جدید در مورد روشنایی، به شیوه های محبوب طراحی داخلی در دوران مدرن تبدیل شده است. لوازم جانبی روشنایی و مکانیسم های حمایتی آن به همراه چیدمان اتاق، به یک طراحی داخلی می انجامد و به چیدن دکوراسیون اتاق کمک می کند. نحوه روشنایی قسمت های مختلف منزل در طراحی داخلی

ادامه مطلب