محوطه سازی داخلی چیست؟

محوطه سازی داخلی چیست؟

چه تعداد از ما از “محوطه سازی داخلی” اطلاع داریم یا شنیده ایم؟ شاید فقط تعداد انگشت شماری. وقتی به محوطه سازی فکر می کنیم، افکار ما تقریباً بلافاصله ما را به بیرون از منزل می کشاند. محوطه سازی داخلی چیست؟

ادامه مطلب

چند نکته مهم در طراحی حیاط خلوت

چند نکته مهم در طراحی حیاط خلوت

حیاط خلوت فضایی برای تحقق ایده های شگفت انگیز است. این یک بخش جدایی ناپذیر از منطقه زنده خانه است و از این رو باید با برنامه ریزی هوشمندانه انجام شود. چند نکته مهم در طراحی حیاط خلوت

ادامه مطلب