ایده های نورپردازی در منزل

ایده های نورپردازی در منزل

آیا تا به حال عکس هایی را دیده اید که تمام توجه شما را جلب کند؟ احتمالا به خاطر نور است. استفاده از نورپردازی درخشان در مکان ها، تحسین های زیادی را به همراه دارد. برای ایجاد یک عکس موفق، نور یک عامل کلیدی است. ایده های نورپردازی در منزل

ادامه مطلب

۱۳ ایده طراحی برای کتابخانه و قفسه کتاب

۱۳ ایده طراحی برای کتابخانه و قفسه کتاب

سیدنی اسمیت نویسنده قرن نوزدهمی گفته است: هیچ چیزی به اندازه کتاب جذاب نیست، حتی اگر آن را باز نکنید یا حتی یک کلمه از آن را نخوانید. قفسه ای پر از کتاب جذابیت آنی را به هر اتاقی می بخشد. ما سعی کرده ایم تا در این مطلب الهام بخش ترین طرح ها را برای قفسه های کتاب پیدا کنیم. ۱۳ ایده طراحی برای کتابخانه و قفسه کتاب

ادامه مطلب

سبک رنسانس در طراحی داخلی

سبک رنسانس در طراحی داخلی

رنسانس یک دوره تاریخی فرهنگ اروپایی از قرن چهاردهم تا هفدهم است که پل بین قرون وسطی و تاریخ مدرن محسوب می شود. خصلت انسان محوری از ویژگی های اصلی این عصر است. یعنی انسان و فعالیت هایش در کانون توجه قرار دارد. در این دوره، بشریت واقعا از هیاهوی قرون تاریکی خسته شده بود و سعی کرد ایده های باستانی گمشده را بازسازی کند. سبک رنسانس در طراحی داخلی

ادامه مطلب