سبک کیچ (Kitsch) در طراحی داخلی

سبک کیچ (Kitsch) در طراحی داخلی

تمسخر تاریخ، سنت ها و سلیقه ها ایده اصلی سبک کیچ است. گچبری طلا کاری شده بر روی سقف آبی با ستاره‌ های درخشان، حمام های متشکل از وان‌ هایی با طرح نخل و کاشی‌ های سرامیکی، می‌ تواند نمونه‌ ای از این سبک باشد. سبک کیچ (Kitsch) در طراحی داخلی

ادامه مطلب