سبک هایتک در طراحی داخلی

سبک هایتک در طراحی داخلی

هایتک یک سبک طراحی معماری است که در دوره مدرنیسم و در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد و در دهه ۱۹۸۰ به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. اکثرا افراد انگلیسی، نظریه پردازان اصلی سبک هایتک هستند. این سبک نشات گرفته از طراحی اماکن صنعتی است، جایی که همه عناصر کاربردی هستند. سبک هایتک در طراحی داخلی

ادامه مطلب