سبک مدیترانه ای در طراحی داخلی

سبک مدیترانه ای در طراحی داخلی

در مناطق آفتاب خیز در امتداد ساحل مدیترانه ای اروپا، سبک منحصر به فردی ظهور کرده است. این سبک علی رغم فرهنگ های مختلف در کمال تعجب در امتداد ساحل سازگار است. این نشان دهنده سبک زندگی آرامی است که مردم آنجا از آن لذت می برند. این سبک به شدت تحت تأثیر آب و هوای معتدل است. سبک مدیترانه ای در طراحی داخلی

ادامه مطلب