سبک مدرن در طراحی داخلی

سبک مدرن در طراحی داخلی

طراحی داخلی مدرن مبتنی بر اصول جنبش مدرنیسم قرن ۱۹ و ۲۰، فلسفه و معماری و طراحی مقرون به صرفه و عملی است. در این سبک، مبلمان، آثار هنری و دکوراسیون از سبک های تزئینی که فقط در دسترس افراد ثروتمند است به سبک های کاربردی تر که در آنها تزئینات کمتر مورد توجه قرار می گیرند، تبدیل شده است. سبک مدرن در طراحی داخلی

ادامه مطلب