سبک قومی در طراحی داخلی

سبک قومی در طراحی داخلی

مصری، چینی، ژاپنی، هندی، مراکشی، آفریقایی و … از سبک های قومی هستند. در مفهوم “هویت قومی” بسیاری از مردم به اشتباه معتقدند که فقط مجسمه های آفریقایی را می توان در اینجا استفاده کرد. در واقع، سبک داخلی قومی به معنای ایجاد فضای داخلی با رنگ و لعاب ملی است که برای سنت های یک ملت یا فرهنگی خاص می باشد. سبک قومی در طراحی داخلی

ادامه مطلب