سبک عربی در طراحی داخلی

سبک عربی در طراحی داخلی

سبک عربی، سبکی غنی و مجلل است. در این سبک عناصر ضروری داخلی پنجره هایی هستند که با قاب هایی از گچ یا چوب ظریف تراشیده شده اند. چنین پنجره هایی یک جلوه نور ظریف را در اتاق ایجاد می کنند. بازشوهای یک یا دو پنجره غالبا توسط طاق‌ ها روی هم قرار می‌ گیرند. سبک عربی در طراحی داخلی

ادامه مطلب