سبک روکوکو در طراحی داخلی

سبک روکوکو در طراحی داخلی

روکوکو یک سبک هنری (عمدتا در طراحی داخلی) است و در اوایل قرن ۱۸ در پاریس، به عنوان واکنشی در برابر عظمت، تقارن، و مقررات سخت باروک، توسعه یافت. ظرافت، تزئینات داخلی غنی، ریتم تزیینی برازنده، حجم زیاد نقوش باستانی، تأکید بر اساطیر، تمایلات وابسته به عشق شهوانی و راحتی شخصی از ویژگی های اصلی این سبک بود. سبک روکوکو در طراحی داخلی

ادامه مطلب