سبک انتقالی در طراحی داخلی

سبک انتقالی در طراحی داخلی

همه ما می دانیم که انتقال به معنای حرکت از یک مکان به مکان دیگر است. اما منظور از سبک انتقالی در طراحی داخلی چیست؟ اصطلاح “طراحی انتقالی” اغلب توسط طراحان داخلی برای انعکاس عناصر مدرن و سنتی در یک اتاق استفاده می شود. اساسا، ترکیب دو سبک در یک فضا و در نتیجه یک طراحی منسجم.

ادامه مطلب