سبک اسکاندیناوی در طراحی داخلی

سبک اسکاندیناوی در طراحی داخلی

دیوارهای سفید، کف های چوبی، مبلمان مدرن و دکورهای مینیمالیستی از ویژگی های بارز زیبایی شناسی اسکاندیناوی است. در ادامه ویژگی های این سبک از طراحی داخلی را مورد بررسی قرار می دهیم. سبک اسکاندیناوی در طراحی داخلی

ادامه مطلب