سبک آوانگارد (Avant Garde) در طراحی داخلی

سبک آوانگارد (Avant Garde) در طراحی داخلی

آوانگارد سبکی روشن و جسورانه است که تفکر امروزی را شامل می شود. این به نمادی از آرمان های انقلاب جوانان در اوایل قرن بیستم تبدیل شده است. در عین حال، آوانگارد نوعی چالش فرهنگی و زیبایی شناختی است که هدف آن خلق هنر جدید می باشد. سبک آوانگارد (Avant Garde) در طراحی داخلی

ادامه مطلب