سبک آفریقایی در طراحی داخلی

سبک آفریقایی در طراحی داخلی

سبک آفریقایی با هنر قبیله ای این قاره اسرارآمیز غنی شده است و متشکل از رنگ های عمیق است که با آفتاب داغ آفریقا اشباع شده است. پالت رنگ به کار رفته در این سبک معمولا رنگ های سفالی، آجری، ماسه ای و سایر رنگ های گرم است. سبک آفریقایی در طراحی داخلی

ادامه مطلب