سبک آرت نوو (Art Nouveau) در طراحی داخلی

سبک آرت نوو (Art Nouveau) در طراحی داخلی

سبک هنر نو یا آرت نوو، محبوب ترین سبک طراحی داخلی در نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بود. آرت نوو، مدرنیسم یا به عبارت دقیق تر، بخشی از آن است. بنابراین، در این سبک توجه اصلی به سبک مدرنیسم معطوف شده است. این سبک تزئینی است که از هنر ژاپنی به عاریت گرفته شده است. سبک آرت نوو (Art Nouveau) در طراحی داخلی

ادامه مطلب