دکوراسیون حمام

دکوراسیون حمام

حمام یکی از مهم ترین عناصر معماری هر خانه ای است. درباره دکوراسیون حمام نکات زیادی وجود دارد ولی باید دانست که در گذشته حمام نه فقط محلی برای استحمام، بلکه جایی برای انبار کردن لوازم و وسایل کهنه و … بود. این روزها دیگر حمام محل آرایش و پیرایش جسم و روح تلقی می شود. حتی گاهی استراحت فردی از همین نقطه شروع می شود.

ادامه مطلب