خطاهایی که باید در چیدمان اتاق از آن جلوگیری کنید

خطاهایی که باید در چیدمان اتاق از آن جلوگیری کنید

به قول چارلز ایمز، “طراحی داخلی، طرحی است برای تنظیم عناصر به گونه ای که به بهترین شکل ممکن برای دستیابی به یک هدف خاص باشد”. این گفته طراح آمریکایی به خوبی اهمیت تنظیم عناصر مختلف را برای دستیابی به طرح کامل نشان می دهد. خطاهایی که باید در چیدمان اتاق از آن جلوگیری کنید

ادامه مطلب