اهمیت روانشناسی در طراحی داخلی

اهمیت روانشناسی در طراحی داخلی

طراحی داخلی فقط یک مهارت فنی یا یک کار هنری نیست. این یک رشته سازنده است که کیفیت عاطفی ناشی از یک فضا را بالا می برد. در حقیقت، علم روانشناسی طراحی داخلی ذهن انسان را در مرکز خود قرار می دهد. اهمیت روانشناسی در طراحی داخلی

ادامه مطلب