اتاق خواب به سبک ژاپنی

اتاق خواب به سبک ژاپنی

علاقه به سبک ژاپنی به طور مداوم در حال افزایش است و خانه های ژاپنی را می توان با مکانیسم زنده مقایسه کرد، زیرا همه چیز مناسب است و هر چیز هدف خود را دارد. در ژاپن می گویند: “خالی بودن قادر مطلق است” و بدین وسیله فضای اتاق بزرگ و راحتی مبلمان را توضیح می دهند. اتاق خواب به سبک ژاپنی

ادامه مطلب