نور دکوراتیو

نور دکوراتیو

نورهای دکوراتیو، نورهایی هستند که چند اصل در آنها رعایت شده باشد:

 -۱شدت روشنایی: برای تأمین نور هر بخش از فضا باید شدت خاصی از نور را ایجاد کرد.

 -۲سطوح مجاور: از تفاوت زیاد در شدت روشنایی سطوح مجاور باید اجتناب کرد.

 -۳حفظ شدت روشنایی:‌ باید در نورپردازی، از تإمین روشنایی مورد نظر مطمئن شویم و روشنایی نباید کمتر از ۸۰% نور توصیه شده باشد.

ادامه مطلب

دکوراسیون ورودی

دکوراسیون ورودی

همانطور که دکوراسیون داخلی مکان ها دارای اهمیت است دکوراسیون خارجی و ورودی ها هم مهم می باشد.

به طور مثال ورودی خانه از جمله مهم ترین مباحث در دکوراسیون داخلی و از جمله یکی از مهم ترین مکان های خانه است چون که اولین قسمت خانه است که از ابتدای ورود افراد به داخل دیده می شود.

ادامه مطلب

دکوراسیون حمام

دکوراسیون حمام

حمام یکی از مهم ترین عناصر معماری هر خانه ای است. درباره دکوراسیون حمام نکات زیادی وجود دارد ولی باید دانست که در گذشته حمام نه فقط محلی برای استحمام، بلکه جایی برای انبار کردن لوازم و وسایل کهنه و … بود. این روزها دیگر حمام محل آرایش و پیرایش جسم و روح تلقی می شود. حتی گاهی استراحت فردی از همین نقطه شروع می شود.

ادامه مطلب