نورپردازی در طراحی داخلی

نورپردازی در طراحی داخلی

زندگی در ساختمان‌ های سر به فلک کشیده امروزی، همواره در پرتوهای جانفزای نور خورشید قرار ندارد. امروزه به خصوص نقش این علم در معماری داخلی بسیار مهم و جذاب و تاثیرگذار می باشد. نورپردازی در طراحی داخلی امری بسیار مهم است. با افزایش كارآیی صنعت برق و امكانات تكنولوژیك مربوط به آن و هنر معماری، استفاده از محصولات وابسته به آن نیز رشد چشمگیری داشته است؛ چنانكه باید اذعان داشت روشنایی راه را برای یك تحول در شناخت و طراحی معماری باز كرده است.

ادامه مطلب

نور دکوراتیو

نور دکوراتیو

نورهای دکوراتیو، نورهایی هستند که چند اصل در آنها رعایت شده باشد:

 -۱شدت روشنایی: برای تأمین نور هر بخش از فضا باید شدت خاصی از نور را ایجاد کرد.

 -۲سطوح مجاور: از تفاوت زیاد در شدت روشنایی سطوح مجاور باید اجتناب کرد.

 -۳حفظ شدت روشنایی:‌ باید در نورپردازی، از تإمین روشنایی مورد نظر مطمئن شویم و روشنایی نباید کمتر از ۸۰% نور توصیه شده باشد.

ادامه مطلب

دکوراسیون ورودی

دکوراسیون ورودی

همانطور که دکوراسیون داخلی مکان ها دارای اهمیت است دکوراسیون خارجی و ورودی ها هم مهم می باشد.

به طور مثال ورودی خانه از جمله مهم ترین مباحث در دکوراسیون داخلی و از جمله یکی از مهم ترین مکان های خانه است چون که اولین قسمت خانه است که از ابتدای ورود افراد به داخل دیده می شود.

ادامه مطلب